Jastrë w przedszkòlim / Wielkanoc w przedszkolu

I w przedszkolu też była Wielkanoc, co prawda w okrojonym składzie, ale była.