WYNIKI I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO„SZLAKIEM ARTYSTÓW GDAŃSKICH I NIEMIECKICH”