Zôpùstë w DEJA CSB

Ostatki w DEJA CSB podczas feryjnej świetlicy.