top of page
Przechwytywanie1.JPG
AdobeStock_165341762 [Przekonwertowany].
DEJA CSB dzieci black yellow z podpisem.

Co gwarantuje

Pakiet językowy

Rozszerzony program zajęć

Przechwytywanie4.JPG

Bezpłatne zajęcia do wyboru

About & Subscribe

W DEJA CSB dzieci uczą się języka polskiego, kaszubskiego i dwóch języków obcych - angielskiego

(5h w tygodniu) i niemieckiego

(2 h w tygodniu). Szkoła

i przedszkole są placówkami dwujęzycznymi, w których językami wykładowymi są: język polski, język kaszubski i język angielski.

Dzieci i młodzież realizują rozszerzony program nauczania w stosunku do podstawy programowej określonej przez MEN o około 1000 dodatkowych godzin rocznie.  Obejmuje on między innymi ponadprogramowe zajęcia z języka kaszubskiego, angielskiego, niemieckiego i matematyki oraz liczne zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań dostosowane do potrzeb dzieci.

W szkole podstawowej, w ramach czesnego, DEJA CSB oferuje szeroki pakiet zajęć dodatkowych do wyboru, zarówno w ramach kreatywnej świetlicy jak i kół zainteresowań, zajęć sportowych oraz warsztatów.

Przechwytywanie.JPG

Profesjonalna kadra

Nauczyciele w szkole i przedszkolu DEJA CSB legitymują się wykształceniem kierunkowym oraz nieprzerwalnie doskonalą swój warsztat zawodowy. W prowadzonym przez siebie procesie nauczania wykorzystują nowoczesne i tradycyjne techniki nauczania i metody aktywizujące.

Przechwytywanie2.JPG

Praca z dzieckiem zdolnym

Szkoła i przedszkole zapewnia dzieciom wyróżniającym się indywidualizację procesu nauczania w oparciu o indywidualne programy nauczania.

Przechwytywanie3.JPG

Zajęcia matematyczne

W DEJA CSB dużą uwagę przywiązujemy do poprawnej

i przyjaznej dla ucznia nauki matematyki zarówno w szkole

jak i w przedszkolu. Wykorzystujemy nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne dbając o indywidualny rozwój każdego ucznia.

bottom of page