PRZEDSZKOLE

Przedszkole oferuje (w cenie czesnego):

- dwujęzyczność;

- elementy fińskiego systemu edukacji;

- 3 godz. j. angielskiego w tygodniu;

- 3 godz. j. kaszubskiego w tygodniu;

- 1 godz. j. niemieckiego w tygodniu;

- zajęcia prowadzone w j. angielskim;

- zajęcia prowadzone w język kaszubski;

- naukę jazdy konnej;

- naukę pływania;

- indywidualizację nauczania;

- Urbhanize Shorties;

- zajęcia muzyczne z elementami improwizacji;

- zajęcia laboratoryjno-warsztatowe "Mały naukowiec";

- matematyka dla malucha;

- opiekę nad dziećmi od 6.30 do 17.00;

- realizację podstawy programowej MEN.

Zajęcia dodatkowe (w cenie czesnego):

- warsztaty plastyczne;

- warsztaty teatralne;

- warsztaty origami;

- 1 godzina zajęć basenowych;

- kółko sportowe;

- kółko kaszubskie;

- kreatywne zajęcia popołudniowe;

- występy teatrzyków oraz imprezy cykliczne.

Przedszkole DEJA CSB

3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki

Opłaty:

350 zł - miesięczne czesne

250 zł - miesięczne czesne za 2 dziecko

500 zł - wpisowe (jednorazowe)

150 zł - zakup mundurka szkolnego

100 zł - komitet rodzicielski (rocznie)

  35 zł - ubezpieczenie (rocznie)

wyżywienie (śniadanie, dwudaniowych obiad i podwieczorek)

jidaliô plaka.png
tôrcza bez tła.png