SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła Podstawowa DEJA CSB

klasy  I-VIII

Szkoła oferuje (w cenie czesnego):

- małe grupy (do 15 osób);

- zajęcia codziennie od 8.00 do 15.30

- 5 godz. j. angielskiego w tygodniu;

- j. niemieckiego od początku kształcenia;

- j. kaszubski;

- projekty językowe;

- wymiany uczniowskie;

- nauka jazdy konnej;

- zajęcia z programowania;

- nauka pływania;

- program pracy z uczniem zdolnym;

- indywidualizacja nauczania;

- zajęcia muzyczne z elementami improwizacji;

- elementy logiki;

- opieka nad dziećmi od 7.oo do 17.oo;

- realizację podstawy programowej MEN oraz programu

  rozszerzonego DEJA CSB.

Zajęcia dodatkowe (w cenie czesnego):

- kółko plastyczne;

- kółko teatralne;

- nauka gry na flecie prostym;

- 1 godzina zajęć basenowych;

- nauka jazdy konnej;

- kółko sportowe;

- kółko kaszubskie;

- aktywna świetlica;

- odrabianie zadań domowych w szkole.

nikander plaka.png
tôrcza bez tła.png

Opłaty:

450 zł - miesięczne czesne
350 zł - miesięczne czesne za 2 i kolejne dziecko
500 zł - wpisowe (jednorazowe)
150 zł - zakup mundurka szkolnego
100 zł - komitet rodzicielski (rocznie)
35 zł - ubezpieczenie (rocznie)
10 zł / dziennie - wyżywienie (dwudaniowy obiad)