top of page
Pieszi_Rôjd-01.png

REGULAMIN

KASZUBSKI PIESZY RAJD Z GRĄ TERENOWĄ

 

1. Organizatorzy:

Organizatorami „Kaszubskiego Pieszego Rajdu z grą terenową” (zwanego dalej Rajdem) są Prywatna Szkoła Podstawowa DEJA CSB, Kaszëbskô Jednota, PRO CSB Adam Hebel.

 

2. Cele:

 • popularyzacja wiedzy o Kaszubach i języku kaszubskim;

 • poznanie zakątków Redy i okolic;

 • propagowanie turystyki pieszej jako aktywnego spędzania czasu wolnego;

 • integracja rodzin, środowisk szkolnych i przedszkolnych.

 

3. Uczestnicy:

3.1 W Rajdzie mogą wziąć udział:

 • dzieci, młodzież i dorośli;

 • grupy przedszkolne;

 • grupy szkolne;

 • inne zorganizowane grupy.

3.2 Skład drużyny to min. 2 uczestników.

3.3 W każdej drużynie musi znajdować się min. 1 osoba dorosła.

 

4. Miejsce i termin Rajdu:

START: Prywatna Szkoła Podstawowa DEJA CSB, ul. Wejherowska 58A, 84-240 Reda

TERMIN: 11 maja 2019 roku, godz. 10.oo

CZAS RAJDU: ok. 2-3 godz.

 

5. Zapisy:

Zapisy trwają do 28 kwietnia 2019 roku pod adresem mailowy: dejacsb@dejacsb.com

W treści maila należy podać: nazwę drużyny oraz liczbę i wiek uczestników oraz dane kontaktowe (e-mail, telefon).

 

6. Warunki uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest zapoznanie się z Regulaminem Rajdu, wypełnienie Deklaracji uczestnika Rajdu oraz zobowiązanie podporządkowania się decyzjom Organizatorów.

 • Zapisanie się na listę uczestników Rajdu jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

 • Osoby do 18 r.ż. mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej (1 osoba dorosła może opiekować się grupą nie większą niż 7 osób niepełnoletnich).

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu i trasy Rajdu ze względów pogodowych.

 

7. Zadania uczestników:

Zadaniem uczestników Rajdu jest przejście trasą Rajdu (zgodnie z mapą trasy) rozwiązując w wyznaczonych miejscach zadania gry terenowej tykające tematyki historii, kultury, tradycji Kaszub oraz języka kaszubskiego.

 

8. Świadczenia organizatorów:

 • pamiątkowy medal dla każdego uczestnika Rajdu;

 • poczęstunek.

 

9. Uwagi końcowe:

 • Nieznajomość Regulaminu nie zwalania uczestników od jego przestrzegania.

 • Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy Rajdu.

 • NNW we własnym zakresie uczestników.

 • Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów.

 

10. Kontakt do organizatorów:

Prywatna Szkoła Podstawowa DEJA CSB, ul. Wejherowska 58A, 84-240 Reda, dejacsb@dejacsb.com, tel. 503 007 295, 889 201 967.

bottom of page