Piknikowy czas w DEJA CSB

Dziś był nasz szkolny, wyjazdowy piknik :)